MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 3 (13) 2013

Publ. 30.09.2013

Przegląd popularnych mechanizmów bezpieczeństwa warstwy łącza danych sieci Ethernet

Security Mechanisms in Modern Ethernet Networks

mgr inż. Krzysztof GIERŁOWSKI

s. 76-89 DOI:

Abstract

The paper presents a number of security mechanisms dedicated to protection of data link ISO-OSI layer of Ethernet Local Area Networks. The presented solutions have been chosen by merits of their popularity and functionality, to provide a description of a comprehensive set of mechanisms needed to provide security for Ethernet-based LAN installation. The analysis indicates that level of security provided by the described, widely available solutions is relatively high and possibility of an effective attack on such network security is mainly due to their improper deployment or lack of maintenance.

Streszczenie

W artykule przedstawiono zbiór wybranych rozwiązań służących zabezpieczeniu systemów sieciowych, wykorzystujących technikę Ethernet. Opisane rozwiązania nie wyczerpują oczywiście listy protokołów i mechanizmów możliwych do wdrożenia w tym środowisku, lecz należą bezsprzecznie do grupy rozwiązań najpopularniejszych i rekomendowanych. W świetle analizy funkcjonalności udostępnianej przez opisane rozwiązania, a także wniosków uzyskanych z szeregu ich praktycznych wdrożeń należy uznać, iż poziom bezpieczeństwa oferowany przez dostępne obecnie rozwiązania jest wysoki, a ewentualne możliwości efektywnego ataku stwarzane są, przede wszystkim, przez niezgodne z dobrą praktyką wdrożenia lub brak odpowiednich prac utrzymaniowych.

Keywords

Ethernet, security, authentication, confidentiality, transmission integrity

Słowa kluczowe

Ethernet, bezpieczeństwo, uwierzytelnianie, poufność, integralność transmisji

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/przeglad-popularnych-mechanizmow-bezpieczenstwa-ethernet-bibliografia.php