MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 3 (13) 2013

Publ. 30.09.2013

Układy napędowe pojazdów elektrycznych

Drive systems in electric vehicle

dr hab. inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr inż. Marek ADAMOWICZ, mgr inż. Jan KAMIŃSKI

s. 64-75 DOI:

Abstract

The paper discusses the new technologies used in electric vehicles for traction drives. First the theory of the EV traction is presented. Next some key new technologies of the drives are discussed. Among them new electric motors solutions as well as the energy storage are compared. For the supercapacitor energy bank the efficient control methods are presented. The modern power electronics circuits and sophisticated control algorithms have also been explained. The selected EV experimental test benches of Gdansk University of Technology are depicted. Finally some representative results of the EV test are discussed.

Streszczenie

W artykule omówiono nowe technologie stosowane w układach napędowych pojazdów elektrycznych. Praca zawiera zależności teorii ruchu pojazdu, nowe rozwiązania w konstrukcji silników trakcyjnych. Przedstawiono również zagadnienia układów zasilania bateryjnego i magazynów energii z superkondensatorami. Pokazano metody sterowania zapewniające optymalizacje rozdziału energii pomiędzy akumulatorami a magazynem energii. Zaprezentowano rozwiązania układów energoelektronicznych napędów trakcyjnych oraz zagadnienia sterowania silnikami napędowymi z wykorzystaniem energoelektroniki i techniki cyfrowej.

Keywords

drive systems, electric vehicle, energy storage, control algorithms

Słowa kluczowe

układy napędowe, pojazdy elektryczne, magazyny energii, algorytmy sterowania

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/uklady-napedowe-pojazdow-elektrycznych-bibliografia.php