MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 3 (13) 2013

Publ. 30.09.2013

Bezszczotkowe silniki prądu stałego - konstrukcje i sterowanie

BLDC motors - construction and control

dr hab. inż. Zbigniew GORYCA

s. 56-63 DOI:

Abstract

The paper presents basic constructions of BLDC motors and their main advantages in comparison with other motors. Their efficiency is higher about 10% than the efficiency of others in the group of motors powered up to 5kW. These motors are highly durable and reliable and are characterized by noiseless work . The structure of simple and cheap controlling device allowing for the change of rotational speed, the direction of rotation, braking and limitation of the current has been presented. The controlling circuit exploits information coming from hall and optic sensors to determine the position of the rotor. The manner of the placement of sensors and the influence of their position on the work of the whole system has been described at the end of this paper.

Streszczenie

W artykule pokazano podstawowe konstrukcje bezszczotkowych silników prądu stałego i określono ich główne zalety w porównaniu z innymi silnikami. W grupie silników o mocy do 5 kW silniki te mają sprawność wyższą o około 10% niż wszystkie inne silniki i jest to główny argument do ich stosowania. Ponadto silniki te mają dużą trwałość, pracują cicho i są niezawodne. Pokazano strukturę prostego i taniego układu sterowania zapewniającego regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku wirowania, hamowanie i ograniczanie wartości prądu na określonym poziomie. Układ sterowania realizujący te zadania wykorzystuje informację o położeniu wirnika pochodzącą z czujników hallotronowych lub optycznych. Sposoby umieszczania takich czujników i wpływ miejsca ich umieszczenia na pracę napędu omówiono w końcowej części pracy.

Keywords

BLDC motor, construction, control

Słowa kluczowe

bezszczotkowy silnik prądu stałego, konstrukcja, sterowanie

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/bezszczotkowe-silniki-pradu-stalego-konstrukcje-i-sterowanie-bibliografia.php