MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 4 (14) 2013

Publ. 31.12.2013

Magazynowanie energii

Energy Storage

dr hab. Piotr TOMCZYK

s. 66-72 DOI:

Abstract

utilization. Classification of energy storage technologies and examples of their applications are also provided.

Streszczenie

Artykuł zawiera krótki opis najczęściej obecnie stosowanych technologii magazynowania energii w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, akumulatorach elektrochemicznych, ultrakondensatorach oraz zasobnikach kompresyjnych, bezwładnościowych i nadprzewodnikowych. Omówiono również zasobniki ciepła oraz sposoby gromadzenia i wykorzystania wodoru. Opis uzupełnia klasyfikacja technologii magazynowania energii i przykłady jej praktycznego zastosowania

Keywords

energy storage, energy management, pomped hydro, CEAS, thermal energy storage, batteries, SMES, ultracapacitors

Słowa kluczowe

zasobniki energii, elektrownie szczytowo-pompowe, CEAS, magazynowanie ciepła, SMES

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] http://www.electricitystorage.org/about/contact_us/’
[2] D. Rastler, New Demand for Energy Storage, Electricity Perpectives, 09/10, 2008.
[3] T. P. J. Crompton, Battery Reference Book, Newnes, 2000.
[4] J. Baker, Energy Policy, 36 (2008) 4368.
[5] A. Zuttel, A. Borgschulte, L. Schlapbach, Hydrogen as a Future Energy Carrier. Red. Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmBH&Co, 2008.
[6] P.F. Ribeiro, B. K. Johnson, M.L. Crow, A. Arsoy, Y. Liu, Proceedings of the ICEE, 89 (2004) 1744.
[7] Energy Activities in the US Electricity Grid, Fraunhofer Institute, EPRI, DOE & Electricity Advisory Committee, 2011.