MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 4 (14) 2013

Publ. 31.12.2013

Podejmowanie decyzji w cyfrowych układach automatyki elektroenergetycznej

Decision-making Procedures in Digital Power Control Systems

prof. dr hab inż. Waldemar REBIZANT

s. 8-15 DOI:

Abstract

In the paper basic decision methods, procedures and algorithms are presented, with special attention paid to their application in power system control and protection. The fundamentals of decision-making are outlined, which is followed by the description of deterministic and statistical decision procedures as applied for protection purposes, methods of multi-criteria and adaptive decision making as well as new techniques from the artificial intelligence family.

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe modele, procedury i algorytmy decyzyjne, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w automatyce elektroenergetycznej. Opisano podstawy teoretyczne podejmowania decyzji, sposoby podejmowania decyzji w zabezpieczeniach cyfrowych z wykorzystaniem podejścia deterministycznego i statystycznego, procedury podejmowania decyzji w obecności wielu kryteriów i z zastosowaniem adaptacji, a także z użyciem nowych narzędzi z rodziny sztucznej inteligencji.

Keywords

power system protection and control, decision-making, classical methods, intelligent systems

Słowa kluczowe

zabezpieczenia elektroenergetyczne, podejmowanie decyzji, metody klasyczne, układy inteligentne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] W . REBIZANT : Metody Podejmowania Decyzji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ISBN 978-83-7493-688-0.
[2] W . REBIZANT , J. SZAFRAN , A. WISZNIEW SKI: Digital Signal Processing in Power System Protection and Control, Springer Verlag, Series: Signals
and Communication Technology, London, 2011, ISBN 978-0-85729-801-0.
[3] A . WISZNIEW SKI, W. REBIZANT , L. SCHIEL: Modified strategy for protection of power transformers, Proceedings of the Int. Symposium
on Modern Electric Power Systems MEPS06, Wroclaw, Poland, 6-8 Sept. 2006, pp. 337-341.
[4] W . REBIZANT , A. WISZNIEW SKI , L. SCHIEL : Acceleration of Transformer Differential Protection with Instantaneous Criteria, Proceedings
of the 2nd International Conference on Advanced Power System Automation and Protection, APAP2007, Jeju, Korea, 24-27 April 2007,
CD-ROM , paper 505.
[5] H . UNGRAD, W. WINKLER, A. WISZNIEW SKI: Protection Techniques in Electrical Energy Systems, Marcel Dekker, Inc., New York, 1995.
[6] W . REBIZANT , J. SZAFRAN : Probabilistic approach to fault detection and classification, Proceedings of the 32nd Universities Power
Engineering Conference, UMIST, Manchester, UK, Sept. 1997, Vol. 2, pp. 938-941.
[7] W . REBIZANT : Rozwiązania adaptacyjne w automatyce zabezpieczeniowej, Przegląd Elektrotechniczny, R. 85, nr 2/2009, ss. 138-142.
[8] W . REBIZANT : Adaptive and Intelligent Approaches in Contemporary Protection Systems, Proceedings of the International Summer
CRIS Workshop 2008 on Distributed and Renewable Power Generation, O-v-G Universitaet Magdeburg, Germany, 16-19.09.2008,
pp. 142-147.
[9] W . REBIZANT , K. FESER, T. HAYDER , L. SCHIEL: Differential relay with adaptation during saturation period of current transformers,
Proceedings of the 14th International Conference on Power System Protection PSP2004, Bled, Slovenia, 29 Sept. - 1 Oct. 2004,
pp. 124-129.
[10] W . REBIZANT : Metody inteligentne w automatyce zabezpieczeniowej, Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej
nr 93, seria: Monografie, nr 29, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
[11] D . BEJMERT , W. REBIZANT : Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych do stabilizacji zabezpieczenia różnicowego transformatora, Przegląd
Elektrotechniczny, 8/2010, ss. 11-15.

[12] D . BEJMERT , W. REBIZANT , L. SCHIEL, A. WISZNIEW SKI: Method for Generating a Fault Signal, Patent Application WO 2012/155974 (A1),
2012-11-22.
[13] K . SOLAK, W. REBIZANT , A. KLIMEK: Fuzzy Adaptive Transmission-Line Differential Relay Immune to CT Saturation, IEEE Transactions
on Power Delivery, Vol. 27, No. 2, April 2012, pp. 766-772.
[14] W . REBIZANT , D. BEJMERT , J. SZAFRAN : Fuzzy Logic Based Overcurrent Protection for MV Networks, Proc. of the 15th Power Systems
Computation Conference, PSCC 05, Liege, Belgium, August 2005, Session PS-19, CD-ROM , paper 77.
[15] W . REBIZANT , K. FESER : Out-of-step protection with AI methods, Proc. of the 7th Int. IEE Conference Developments in Power System
Protection DPSP 2001, 9-12 April 2001, pp. 295-298.
[16] W . REBIZANT , D. BEJMERT : Genetic Optimization of ANN-based Decision Units for Protection Purposes, Przegląd Elektrotechniczny, 4/2007, ss.
129 -133