MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 3(25) 2016

Publ. 30.09.2016

Uszkodzenia mechaniczne linii kablowych podczas eksploatacji

Mechanical Demage of Power Cables During Expoloitation

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK

s. 34-41 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2016.25.03

Abstract

The paper presents selected groups of elements that can cause mechanical damage of the cable line medium and low voltage during operation. It also suggests proposals for technical solutions that can reduce these processes, if they are taken into consideration during the design and execution of investments in the field.

Streszczenie

W artykule opisano wybrane czynniki, które mogą powodować uszkodzenia mechaniczne linii kablowych średniego i niskiego napięcia w trakcie eksploatacji. Przedstawiono propozycje rozwiązań technicznych mogących wyraźnie ograniczyć działania tych czynników, jeżeli zostaną one uwzględnione na etapie projektowania linii i ich wykonania w terenie.

Keywords

cable lines, mechanical damage

Słowa kluczowe

linie kablowe, uszkodzenia mechaniczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 2014.

[2] http://www.operator.enea.pl/operator/info-o-sieci/standardy-w-sieci-dystrybucyjnej/elektroenergetyczne-linie-kablowe-sn. pdf?t=1464379166.

[3] J. J. Zawodniak. "Mechaniczne uszkodzenia izolacji polietylenowej kabli SN oraz metody ich ograniczania", AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA, DOI: 10.17274/AEZ.2016.24.02, str. 20-29, vol. 7, nr 2 (24) 2016.

[4] J.J. Zawodniak. "Projektowanie i wykonywanie inwestycji elektroenergetycznych na podstawie doświadczenia eksploatacyjnego", AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA, DOI: 10.17274/AEZ.2015.19.03, str. 24-39, vol. 6, nr 1 (19) 2015.

[5] L. Kacejko, T. Kahl, "Elektroenergetyczne linie napowietrzne", Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1961.

[6] Norma PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podczas układania kabli i rurociągów podziemnych.

[7] R. Lenartowicz, "Linie kablowe niskiego i średniego napięcia", Instytut Techniku Budowlanej, Warszawa 2011.

[8] S. Kończykowski, B. Mayzel, "Konstrukcje wsporcze linii napowietrznych", Arkady, Warszawa 1962.

[9] S. Wojtas, J. J. Zawodniak, "Aspekty praktyczne wykonywania uziemień stanowisk słupowych z głowicami kablowymi", AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA, DOI: 10.17274/AEZ.2015.20.04, s. 42-54, Vol. 6, Nr 2 (20) 2015.

[10]ZPUE Włoszczowa, Katalog stanowiska słupowe z odłącznikami (tom I) i zejściami kablowymi SN (tom II), Włoszczowa 2014.