MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 7, nr 1 (23) 2016

Publ. 31.03.2016

Antropogeniczne CO2 - a zmiany klimatu

Anthropogenic CO2 Versus Climate Change

prof. dr hab. inż. Marian MIŁEK

s. 32-42 DOI: 10.17274/AEZ.2016.23.04

Abstract

The role of anthropogenic CO2 in the Earth's temperature changes on the basis of IPCC and NIPCC reports is discussed. It was pointed out that the consequence is mistook with reason - the temperature rise precedes the increase CO2 in the atmosphere. There was analyzed the mechanism of global warming or cooling of the Earth showing steam and solar radiation as the key factors influencing the change and anthropogenic CO2 as a marginal factor. It justified that the introduction of the CO2 emission system has dramatic economic consequences.

Streszczenie

Omówiono rolę antropogenicznego CO2 w zmianach temperatury Ziemi na podstawie raportów IPCC oraz NIPCC. Wskazano, że pomylono skutek z przyczyną – to wzrost temperatury wyprzedza wzrost CO2 w atmosferze. Analizowano mechanizm globalnego ocieplania lub ochładzania Ziemi wskazując parę wodną i promieniowanie słoneczne jako zasadnicze czynniki wpływające na zmiany oraz antropogeniczny CO2 jako czynnik marginalny. Uzasadniono, że wprowadzenie systemu pozwoleń na emisję CO2 ma dramatyczne konsekwencje gospodarcze.

Keywords

antropogeniczny CO2, globalne ocieplanie, pozwolenia na emisję CO2

Słowa kluczowe

anthropogenic CO2, global warming, CO2 emission permits

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Rdze%C5%84_lodowy

[2] http://doskonaleszare.blox.pl/2013/09/Piaty-raport-IPCC-Streszczenie-dla-Decydentow.html

[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Petycja_Orego%C5%84ska

[4] http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/najnowszy-raport-nipcc-2013-cz-2-34

[5] M.M. Kolonko: Globalne ocieplenie czy globalna ściema, Rzeczpospolita, 15 lipca, 2009

[6] http://pl.wikipedia.org/wiki/efektcieplarniany

[7] https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Keelinga

[8] M. Miłek: Problemy z pakietem klimatyczno-energetycznym, Wyd. KIG, 2012r.