MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 1(23) 2016

Publ. 31.03.2016

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane brakiem instalacji odgromowej

Fire Hazard Due to lack of lightning Protection System

dr inż. Jarosław WIATER

s. 8-16 DOI: 10.17274/AEZ.2016.23.01

Abstract

The article presents the effects of the lightning current flow through all kinds of roof planting. The study was conducted as a warning for people who want to "save" money during the construction of the new facility construction equipment avoiding appropriate set of the lightning protection system.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób, które chcą „zaoszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne.

Keywords

lightning, roof planting, resistance

Słowa kluczowe

wyładowanie piorunowe, pożar, poszycie dachowe, odporność

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] A.W. Sowa: „Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi.” Rozprawy Naukowe Nr 219. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
[2] IEC 61312-1:1995. Protection against lightning electromagnetic impulse - Part 1: General principles.
[3] IEC 62305-1:Ed2:2010-12. Protection against lightning – Part 1: General principles.