MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 1 (15) 2014

Publ. 30.03.2014

Warunek zwarciowy S''k/Sn>20 ograniczeniem rozwoju OZE

Short-circuit based condition S

prof. dr hab. inż. Zbigniew LUBOŚNY

s. 86-90 DOI: 10.17274/AEZ.2014.15.06

Abstract

The paper presents issues related to short-circuit base condition, i.e. quotient of short-circuit power in wind turbine (wind farm) connection point and rated power of the wind turbine (wind farm). The paper discusses the origins of the condition, the merit of use, and the influence on the wind energy sector development

Streszczenie

W referacie omówiono zagadnienia związane z warunkiem zwarciowym, czyli ilorazem mocy zwarciowej w rozpatrywanym miejscu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej źródła energii i mocy znamionowej tego źródła. Wskazano jego pochodzenie oraz przedyskutowano zasadność jego stosowania w analizach przyłączeniowych

Keywords

wind turbines, electric power system, renewable energy source

Słowa kluczowe

elektrownie wiatrowe, system elektroenergetyczny, odnawialne źródła energii

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/warunek-zwarciowy-bibliografia.php