MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 1 (15) 2014

Publ. 30.03.2014

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych

Electric Vehicle Charging Infrastructure

dr inż. Jarosław GUZIŃSKI, dr inż. Marek ADAMOWICZ, mgr inż. Jan KAMIŃSKI

s. 74-83 DOI: 10.17274/AEZ.2014.15.05

Abstract

The paper discusses the new technologies used in charging infrastructure of the electrical vehicles. The influence of the high volume EV on global electric power system has been analyzed. The analysis takes into account the increasing demand on power as well on power quality. The concept of utilizing car batteries as energy banks for EV has been discussed. The structure of wired and wireless charging converters and problems of fast charging are presented. Moreover selected up-to-date charging systems have been compared.

Streszczenie

W artykule przedstawiono przegląd zagadnień z zakresu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Przeanalizowano wpływ dużej liczby pojazdów EV na system elektroenergetyczny. W analizie uwzględniono zarówno wzrastające zapotrzebowanie na moc jak też na zapewnienie wysokiej jakości energii elektrycznej. Pokazano ideę wykorzystania pojazdów EV jako magazynów energii w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano podstawowe topologie przekształtników energoelektronicznych układów ładowania oraz bardziej zaawansowane struktury do dwukierunkowego przesyłu energii a ponadto struktury układów do ładowania bezprzewodowego.

Keywords

electric vehicles, battery charging, fast charging, wireless charging, infrastructure for electric vehicles

Słowa kluczowe

pojazdy elektryczne, szybkie ładowanie akumulatorów, ładowanie bezprzewodowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/infrastruktura-ladowania-pojazdow-elektrycznych-bibliografia.php