MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 4 (18) 2014

Publ. 31.12.2014

Cewka Rogowskiego jako nowoczesny element zabezpieczeń, układów sterowania i monitoringu

Rogowski Coil as a Modern Transducer for Protection Control and Monitoring

dr inż. Stanisław SZKÓŁKA

s. 18-29 DOI: 10.17274/AEZ.2014.18.02

Abstract

The ConstructionThe and operation principle of Rogowski coil have been presented in the paper. The basic static characteristics of Rogowski coils have been discussed. The results of investigation of influence of coil’s parameters and load resistance on frequency characteristicsof the transducer with Rogowski coil have been included.The possibility of utilizing the coil as an integrating element has been also investigated.

Streszczenie

W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania cewki Rogowskiego. Omówiono podstawowe właściwości statyczne cewek Rogowskiego. Przedstawiono sposób transformacji przebiegów odkształconych. Zamieszczono wyniki badań odnośnie do wpływu parametrów cewki i rezystancji obciążenia na charakterystyki amplitudowo-fazowe przetwornika z cewką Rogowskiego. Zbadano możliwość wykorzystania indukcyjności własnej cewki jako członu całkującego sygnału wyjściowego.

Keywords

Rogowski coil, parameter, harmonics

Słowa kluczowe

cewka Rogowskiego, parametr, harmoniczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] B. Miedziński, S. Szkółka, G. Wiśniewski, A. Lisowiec (2007) „Cewki Rogowskiego jako elementy nowoczesnych układów automatyki i pomiarów”, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2007, nr 2, s. 23-30.
[2] S. Szkółka, G. Wiśniewski, (2009) „Cewka Rogowskiego jako nowoczesny element do monitorowania przebiegu prądu”, Przegląd Elektrotechniczny. 2009, R. 85, nr 1, s. 131-135.
[3] S. Szkółka, (2012) „Mechanizm indukowania się napięć pasożytniczych w cewkach Rogowskiego”, Przegląd Elektrotechniczny. 2012, R. 88, nr 10a, s. 59-63.
[4] S. Szkółka, K. Zych, (2014), „Wybrane aspekty ekranowania cewek Rogowskiego”, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2014, nr 1, s. 43-50. [5] S. Szkółka, G. Wiśniewski, (2009), „Cewka Rogowskiego w środowisku przebiegów odkształconych – przykładowe zastosowania”, Przegląd Elektrotechniczny. 2009, R. 85, nr 4, s. 122-126.
[6] S. Szkółka, (2011) „Cewka Rogowskiego w środowisku przebiegów odkształconych – dokładność przekształcania”. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 2011, nr 7, s. 45-50.
[7] S. Szkółka, (2014) „Charakterystyki częstotliwościowe cewek Rogowskiego”, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014, nr 6(520), s. 5-11.
[8] A. Lisowiec A. Nowakowski, (2014) „Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB HDI”, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. nr 5(519) 2014, s. 12-17.