MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 5, Nr 3 (17) 2014

Publ. 30.11.2014

W sprawie obciążalności zwarciowej przekładników prądowych w obwodach zabezpieczonych bezpiecznikami

Comments on short-circuit withstand values of current transformers in fused circuits

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 72-76 DOI: 10.17274/AEZ.2014.17.05

Abstract

What is checked while selecting current transformers is, among other factors, their short-circuit withstand ability. To this end, the manufacturer shall provide two parameters: the rated dynamic current (Idyn) and the rated short-time thermal current during 1 s (Ith). It transpires that many electricians are not able to properly use those data, especially in the case of circuits protected by current-limiting fuses. The paper explains how to interpret the short-circuit withstand data of current transformers in such situations

Streszczenie

Przy doborze przekładników prądowych sprawdza się m.in. ich obciążalność zwarciową. W katalogach jest ona opisana dwoma parametrami: znamionowym prądem dynamicznym (Idyn) oraz znamionowym krótkotrwałym prądem cieplnym wytrzymywanym w ciągu 1 s (Ith). Okazuje się, że wielu elektryków nie potrafi poprawnie posługiwać się tymi danymi, zwłaszcza w przypadku obwodów zabezpieczonych bezpiecznikami ograniczającymi. Artykuł niniejszy wyjaśnia, jak należy interpretować wspomniane dane znamionowe przekładników prądowych w takich sytuacjach

Keywords

current transformers, dynamic withstand value, short-time thermal withstand value, fused circuits

Słowa kluczowe

przekładniki prądowe, obciążalność zwarciowa dynamiczna i cieplna, obwody zabezpieczone bezpiecznikami

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN-HD 60269-2:2014E − Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe − Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) − Przykłady znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do K.
[2] PN-E-05002:1952 Urządzenia elektroenergetyczne − Wybór przyrządów wysokiego napięcia w zależności od warunków zwarciowych.
[3] PN-E-05002:1958 Urządzenia elektroenergetyczne − Dobór przyrządów wysokiego napięcia w zależności od warunków zwarciowych.
[4] PN-E-05002:1962 Urządzenia elektroenergetyczne − Dobór przyrządów wysokiego napięcia w zależności od warunków zwarciowych.
[5] PN-E-05002:1974 - Urządzenia elektroenergetyczne − Dobór aparatów wysokonapięciowych w zależności od warunków zwarciowych.