MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 5, Nr 3 (17) 2014

Publ. 30.11.2014

Wielopoziomowe przekształtniki średniego napięcia (SN) o budowie modułowej

Medium voltage (MV) modular multilevel converters

dr inż. Marek ADAMOWICZ, prof. dr hab. inż. Zbigniew KRZEMIŃSKI

s. 56-71 DOI: 10.17274/AEZ.2014.17.04

Abstract

The paper discusses selected issues related to the operation of medium voltage (MV) frequency converters in the MV variable speed drives, especially in applications with required galvanic separation from the network which is achieved by dc-dc converters with high frequency (> 5 kHz) transformers. Experimental results of the variable frequency electric submersible pump (ESP) drive using the developed MV frequency converter are presented

Streszczenie

W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące zastosowań wielopoziomowych przekształtników średniego napięcia (SN) w układach napędowych o regulowanej prędkości, zwłaszcza w układach z izolacją od sieci zasilającej. W opracowanym przekształtniku zastosowano izolację galwaniczną od sieci zrealizowaną za pomocą izolowanych przetwornic dc-dc z transformatorami wysokiej częstotliwości (> 5 kHz). Przedstawiono zarejestrowane przebiegi napięć i prądów charakteryzujące omawiany przekształtnik

Keywords

medium voltage drive, frequency converter, multilevel cascaded H-bridge frequency converter, dual active bridge

Słowa kluczowe

wielopoziomowy przekształtnik, izolowana przetwornica pełnomostkowa DC –DC

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] B. Wu: “High-Power Converters and AC Drives”, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, 2006.
[2] R.A. Hanna, S. Prabhu: “Medium-voltage adjustable-speed drives-users' and manufacturers' experiences”, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 33, n. 6, 1997, 1407 – 1415.
[3] M. Hiller, R. Sommer, M. Beuermann: Medium-Voltage Drives, IEEE Industry Applications Magazine, vol. 16 , n. 2, 2010, 22 – 30.
[4] S. Kouro, M. Malinowski, K. Gopakumar, P. Pou, L.G. Franquelo, B. Wu, J. Rodriguez, M.A. Pérez, J.I. Leon: “Recent Advances and Industrial Applications of Multilevel Converters”, IEEE Transactions on Inductrial Electronics, Vol. 57, n. 8, August 2010, 2553 – 2580.
[5] J.A. Alves, G. da Cunha and P. Torri, "Medium Voltage Industrial Variable Speed Drives," WEG Automation, Brazil, 2009, online: http://ecatalog. weg.net/files/wegnet/WEG-medium-voltage-industrial-variable-speed-drives-technical-article-english.pdf
[6] A.V. Rocha, G.J. Franca, M.E. dos Santos, H. de Paula, B.J.C. Filho, Increasing Long-Belt-Conveyor Availability by Using Fault-Resilient Medium- Voltage AC Drives, IEEE Transactions On Industry Applications, vol. 48, n. 5, 2012, 1708 – 1716.
[7] J. Rodríguez, S. Bernet, B, Wu, J.O. Pontt, S. Kouro, “Multilevel Voltage-Source Converter Topologies for Industrial Medium-Voltage Drives”, IEEE Trans. Ind. Electronics, Vol. 54, n. 6, 2007, 2930 – 2945.
[8] D. Krug, S. Bernet, S.S. Fazel, K. Jalili, M. Malinowski: Comparison of 2.3-kV Medium-Voltage Multilevel Convertersfor Industrial Medium- Voltage Drives, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 54, n. 6, December 2007, 2979 – 2991.
[9] S. Bernet: ”Przekształtniki średniego napięcia – stan wiedzy i kierunki rozwoju”, Przegląd Elektrotechniczny 05/2006.
[10] S. Rohner, S. Bernet, M. Hiller, S. Sommer: “Modulation, Losses, and Semiconductor Requirements of Modular Multilevel Converters”, IEEE Trans. Ind. Electronics, vol. 57, n. 8, 2010, 2633-2642.
[11] J.A. Sayago, T. Brückner, S. Bernet: “How to Select the System Voltage of MV Drives – A Comparison of Semiconductor Expenses”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, n. 9, September 2008, 3381-3390. [12] R. Strzelecki, P. Szczepankowski, K. Zymmer, Z. Zakrzewski: „Czteropoziomowy falownik napięcia 6 kV typu „Diode Clamped”. Budowa
i sterowanie”, Przegląd Elektrotechniczny, R. 82, n. 4, 2008.
[13] N. Oikonomou, C. Gutscher, P. Karamanakos, F.D. Kieferndorf, T. Geyer: “Model Predictive Pulse Pattern Control for the Five-Level Active Neutral-Point-Clamped Inverter”, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 49, n. 6, 2013, 2583 – 2592.
[14] G. Ortiz, J. Biela, J.W. Kolar: “Optimized design of medium frequency transformers with high isolation requirements”, Proc. Conference on IEEE Industrial Electronics Society IECON 2010, s. 631– 638.
[15] W. McMurray: Fast response stepped-wave switching power converter circuit, U.S. Patent 3581212, May 25, 1971.
[16] P.W. Hammond, “A new approach to enhance power quality for medium voltage drives,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 33, n. 1, 1997, 202 – 208.
[17] I.A. Metwally, H.M. Al-Mandhari, A. Gastli, A. Al-Bimani: “Stray currents of ESP well casings”, Engineering Analysis with Boundary Elements, vol. 32, 2008, 32 – 40.
[18] M. Abolhassani: Modular Multipulse Rectifier Transformers in Symmetrical Cascaded H-Bridge Medium Voltage Drives, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, n. 2, 2012, 698 – 705.
[19] S. Inoue, H. Akagi: “A Bidirectional Isolated DC–DC Converter as a Core Circuit of the Next-Generation Medium-Voltage Power Conversion System”, IEEE Transactions On Power Electronics, vol. 22, n. 2, 2007, 535 – 542.
[20] A. Van der Meulen, J. Maurin: “Current source inverter vs. Voltage source inverter topology”, White Paper WP020001EN, June 2014, www.eaton.com
[21] N. Schibli, "Symmetrical multilevel converters with two quadrant DC-DC feeding", EPFL, Thèse Nr. 2220, pp. 99 –171, 2000.
[22] H. Akagi: “The Next-Generation Medium-Voltage Power Conversion Systems”, Journal of the Chinese Institute of Engineers, vol. 30, n. 7, 2007, pp. 1117 –1135.
[23] S. Inoue, H. Akagi, "A bidirectional isolated dc-dc converter as a core circuit of the next-generation medium-voltage power conversion
system," IEEE Trans. Power Electron., vol. 22, no. 2, pp. 535-542, Mar. 2007.
[24] K. Blecharz, K. Kowalewski, „Niskoindukcyjne układy połączeń części silnoprądowych przekształtników energoelektronicznych”, Napędy i Sterowanie, nr 9, wrzesień 2012, 149 –151.
[25] J. Huber, J.W. Kolar: “Optimum number of cascaded cells for high-power medium-voltage multilevel converters”, Materiały konferencji IEEE Energy Conversion Congress and Exposition ECCE, Denver, Colorado, USA, 2013.
[26] A.K. Jain, R. Ayyanar: “PWM Control of Dual Active Bridge: Comprehensive Analysis and Experimental Verification”, IEEE Transactions On Power Electronics, vol. 26, no. 4, April 2011, 1215 –1227.
[27] B. Zhao, Q. Song, W. Liu, “Power Characterization of Isolated Bidirectional Dual-Active-Bridge DC–DC Converter With Dual-Phase-Shift Control”, IEEE Transactions On Power Electronics, vol. 27, no. 9, September 2012, 4172 – 4176.
[28] A. Stadler, C. Gulden: “Improved Thermal Design of a High Frequency Power Transformer”, Proc. 14th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), 2011, 1– 9.
[29] Peng Shuai, J. Biela: “Design and Optimization of Medium Frequency, Medium Voltage Transformers”, Proc. 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), 2013, 1–10.
[30] Z. Krzemiński: “Konstrukcje i regulacja energooszczędnych układów napędowych z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z falowników napięcia”, Automatyka , Elektryka , Zakłóceni a, vol.2, nr 3 (5) 2011, s. 75 – 81.
[31] D.A. Rendusara, E. Cengelci, P.N. Enjeti, V.R. Stefanovic, J.W. Gray: “Analysis of Common Mode Voltage–“Neutral Shift” in Medium Voltage PWM Adjustable Speed Drive (MV-ASD) Systems”, IEEE Transactions On Power Electronics, vol. 15, no. 6, 2000, 1124 – 1133.
[32] H. Bai, Z. Nie, C.C. Mi: ”Experimental Comparison of Traditional Phase-Shift, Dual-Phase-Shift, and Model-Based Control of Isolated Bidirectional DC–DC Converters”, IEEE Transactions On Power Electronics, vol. 25, no. 6, 2010, 1444 – 1449.
[33] Wysokosprawne przekształtniki dwukierunkowe nowej generacji do napędów średniego napięcia, MMB Drives, Projekt INNOTECH Hi-Tech, online: http://mmb-drives.com.pl/projekthitech0.html
[34] A. Lewicki: “Strategia wektorowej modulacji szerokości impulsów dla wielopoziomowych falowników kaskadowych”, Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, n. 6, 2013, 175 – 185.
[35] P. Hammond, “Apparatus and method to reduce common mode voltage from current source drive,” U.S. Patent 5 905 642, May 18, 1999.