MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 12, nr 1 (43) 2021

Publ. 31.03.2021

Adhibition Study of Electric Multiple Units with Energy Storage on Partially Electrified Railway Line Gdańsk Orunia - Port Oksywie

Studium wprowadzenia elektrycznych zespołów trakcyjnych z zasobnikami energii na częściowo zelektryfikowanej trasie Orunia Górna - Port Oksywi

mgr inż. Natalia KARKOSIŃSKA BRZOZOWSKA, mgr inż. Dominika MACEDOŃSKA, dr hab. inż. Dariusz R. KARKOSIŃSKI

s. 64-75 DOI: 10.17274/AEZ.2021.43.03

Abstract

Innovation in passenger service structure in Three-City Metropolis is discussed in the paper. In the case of track with alternating electrified and non-electrified sections, the energy demand has been determined. Then, a hypothetical energy storage consisting of batteries and supercapacitors has been selected. The analysis has shown that use of electric multiple units with energy storage might be better than use of Diesel multiple units or construction of traction network

Streszczenie

W artykule rozważono innowacyjny układ przewozów pasażerskich Metropolii Trójmiejskiej. Dla układu z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi wyznaczono zapotrzebowanie energetyczne i dobrano hipotetyczny zasobnik, składający się z baterii akumulatorów oraz superkondensatorów. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że zastosowanie elektrycznych zespołów zasobnikowych w stosunku do zespołów z napędem spalinowym oraz budowy sieci trakcyjnej może być korzystne

Keywords

rail transport, multiple unit, energy storage, battery bank, comparative analysis

Słowa kluczowe

transport kolejowy, zespół trakcyjny, zasobnik energii, bateria akumulatorów, analiza porównawcza

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] www.stadlerrail.com. WINK BMU / WINK ZERO EMISSION Arriva Netherlands. Noordelijke Lijnen franchise - Preliminary datasheet. (data dostępu 20.02.2020 r.) https://www.stadlerrail.com/media/pdf/warr0517e_print.pdf. (data dostępu 20.02.2020 r.)
[2] pgt.pl. WINK – nowy typ pojazdu. Pierwszym klientem holenderska Arriva. https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/stadlerwprowadza-nowy-typ-pojazdu-wink-pierwszym-klientem-holenderska-arriva--84613.html. (data dostępu 20.02.2020 r.)
[3] rynek-kolejowy.pl. Debiut Flirta Akku. Do 80 kilometrów bez sieci trakcyjnej. https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/tylko-u-nas-debiutflirta-akku-do-80-kilometrow-bez-sieci-trakcyjnej-88700.html. (data dostępu 21.02.2020 r.)
[4] rynek-kolejowy.pl. Stadler zdobędzie zamówienie na 55 Flirtów Akku dla Szlezwiku-Holsztynu. https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/stadler-zdobedzie-zamowienie-na-55-flirtow-akku-dla-szlezwikuholsztynu-92446.html. (data dostępu 21.02.2020 r.)
[5] railway-technology.com. Desiro ML Cityjet eco Passenger Train. https://www.railway-technology.com/projects/desiro-ml-cityjet-ecopassenger-train/. (data dostępu 22.02.2020 r.)
[6] assets.new.siemens.com. Desiro ML ÖBB Cityjet eco for ÖBB Personenverkehr AG. https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b26911b1-2b0e-48b4-b593-81adbf032d75/db-desiro-ml-oebb-cityjet-eco-e.pdf. (data dostępu 22.02.2020 r.)
[7] railway-news.com. OEBB Cityjet Eco to Be Deployed in Greater Vienna. https://railway-news.com/oebb-cityjet-eco-to-be-deployedin-greater-vienna/ (data dostępu 22.02.2020 r.)
[8] forsal.pl. Pociąg na akumulator. Bombardier zadebiutował ze składem Talent 3. https://forsal.pl/artykuly/1257389.bombardier-talent-3-pociag-na-akumulator-bombardier-zadebiutowal-ze-skladem-talent-3.html. (data dostępu 23.02.2020 r.)
[9] railjournal.com. Bombardier unveils battery – electric Talent 3. https://www.railjournal.com/fleet/bombardier-unveils-battery-electrictalent-3/. (data dostępu 23.02.2020 r.)
[10] railway-technology.com. Bombardier to deliver 300 Talent 3 trains in Austria for $1.9bn. https://www.railway-technology.com/news/newsbombardier-to-deliver-300-talent-3-trains-in-austria-for-19bn-5707929/. (data dostępu 23.02.2020 r.)
[11] industriemagazin.at. Bombardier liefert den ÖBB den ersten Cityjet "Talent 3" nach Vorarlberg. https://industriemagazin.at/a/bombardierliefert-den-oebb-den-ersten-cityjet-talent-3-nach-vorarlberg. (data dostępu 23.02.2020 r.)
[12] alstom.com. Alstom signs first contract for battery-electric regional trains in Germany. https://www.alstom.com/press-releasesnews/2020/2/alstom-signs-first-contract-battery-electric-regional-trains-germany. (data dostępu 24.02.2020 r.)
[13] D. Karkosiński. D. Macedońska. N. Karkosińska Brzozowska: "Elektryczne zespoły zasobnikowe jako alternatywa dla elektryfikacji nowych linii w Trójmieście.". Epismo -AEZ nr 4(42) 2020.
[14] Karta katalogowa produktu Corvus Orca Energy. https://corvusenergy.com/. (data dostępu 27.04.2020).
[15] Karta katalogowa produktu LSUM 086R4C 0093F EA https://cantecsystems.com/ (data dostępu 26.04.2020).
[16] Pojazdy PESA będą obsługiwać Pomorską Kolej Metropolitalną. https://trojmiasto.wyborcza.pl/. (dostęp 26.04.2020).
[17] M. Przybyszewski:” Elektryczne zespoły trakcyjne. Budowa. działanie. zasady utrzymania i obsługi.”. WKŁ. Warszawa 2017.
[18] J. Z. Wolski: „Koszty robót kolejowych.”. http://www.zits.pwr.wroc.pl/ (data dostępu 24.04.2020).
[19] M. Naskręt:” Szynobusy na linii PKM zużywają więcej paliwa niż zakładano.”. https://www.trojmiasto.pl/ (dostęp 25.04.2020).
[20] Urząd Transportu Kolejowego. Tabor kolejowy 2019. https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/opracowania-urzedu-tran/16553.Tabor-kolejowy-2019.html (data dostępu 2.02.2021).
[21] D. Wróblewska: „Techniczne specyfikacje interoperacyjności dotyczące hałasu od pojazdów kolejowych.”. Technika Transportu Szynowego.4/2017.