MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 10, Nr 2 (36) 2019

Publ. 30.06.2019

Ograniczanie oporów tarcia przy układaniu kabli metodą wykopu otwartego

Limitation of Friction Force During Cable Laying With the Open Output Method

dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK, Maciej SZEWCZYKOWSK

s. 32-39 DOI: 10.17274/AEZ.2019.36.03

Abstract

The article presents very common problems related to the mechanical laying cable. It presents the principles to be followed in order to reduce the value of friction force during cable laying, and a number of technical solutions have been proposed in this regard. In addition, places where the cable could be potentially damaged are worth mentioning

Streszczenie

W artykule przedstawiono bardzo ogólnie problematykę związaną z aspektami mechanicznymi dotyczącymi układania kabli. Przedstawiono zasady, jakimi należy się kierować, aby zmniejszyć wartość oporów w trakcie zaciągania kabla. Zaproponowano pewne rozwiązania technicznie w tym zakresie. Ponadto, wskazano potencjalnie newralgiczne miejsca, na które warto zwróci uwagę.
 

Keywords

medium voltage, cable lines, cable laying technology

Słowa kluczowe

linie kablowe, SN, układanie kabli

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Illg J., „Księga aforyzmów”, Wydawnictwo Videograf Edukacja Sp. z o. o. Chorzów 2015 r.,
[2] Sierański K., Sitarek P., Jezierski K., „Fizyka repetytorium wzory i prawa z objaśnieniami”, Ofcyna Wydawnicza Sczipta, Wrocław 2002 r.,
[3] Katalog: Vetter, Cable laying rollers and cable laying devices, 2015 r.,
[4] Lenartowicz R., „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych. Linie kablowe niskiego i średniego napięcia”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011 r.,
[5] Szewczykowski M., Podstawowe zagadnienia związane z zagrożeniami podczas układania kabli, materiały szkoleniowe frmy PROGRES,
[6] Katalog: TEL-EFONIKA Kable, Czysta energia kable do zastosowań w energetyce wiatrowej, Wydanie I,
[7] Katalog: NSK, Łożyska toczne, 2005 r.