MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 10, Nr 1 (35) 2019

Publ. 31.03.2019

Ochrona ptaków poprzez zmiany wyposażenia słupów przelotowych linii SN z przewodami gołymi

Changes in Equipment Forstraight-Line Supporst of Medium Voltage Lines with Goodeands for Bird Protection

prof. dr hab. Piotr TRYJANOWSKI, dr inż. Józef J. ZAWODNIAK

s. 46-52 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2019.35.03

Abstract

This article presents aspects related to the change of equipment of medium voltage mainstream posts with bare wires due to the protection of birds. The guidelines in this respect were elaborated by ornithologists and technical solutions taking into account the advantages and disadvantages of a given solution.

Streszczenie

W artykule przedstawiono aspekty związane z ochroną ptaków poprzez odpowiednie wyposażenie słupów przelotowych linii średniego napięcia z przewodami gołymi . Przedstawiono aktualne wytyczne w tym zakresie opracowane przez środowisko ornitologów oraz rozwiązania techniczne uwzględniające wady i zalety danego rozwiązania.

Keywords

voltage lines ,bird protection

Słowa kluczowe

linie napowietrzne średniego napięcia, ochrona ptaków

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] BirdLife: „Ochrona ptaków przed liniami elektroenergetycznymi. Praktyczny przewodnik na temat zagrożeń dla ptaków ze strony urządzeń do przesyłu energii elektrycznej oraz sposoby minimalizacji takich zagrożeń”. Strasburg, 15 września 2003 r.,
[2] M. Pakuła., T. Knioła: „Oddziaływanie linii elektroenergetycznych na ornitofaunę oraz metody jego oceny”. Przegląd Przyrodniczy, 3(2013), s. 61-107,
[3] S. Gierlotka: „Elektropatologia porażeń prądem” Wydawca „Śląsk” Sp. z o.o., Katowice 2016 r.,
[4] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN – przewody AFL-6 70 i 50 mm2 – układ przewodów trójkątny, PTPiREE, Poznań 2002 r.,
[5] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych LSN 70(50) – układ przewodów płaski, PTPiREE, Poznań 2008 r.,
[6] K. L. Chrzan, A. Wuczyński, Z. Jakubiec: „Problemy i zagrożenia wynikające z wzajemnego oddziaływania ptaków i napowietrznych linii elektroenergetycznych”, Wiadomości Elektrotechniczne 1/2008 r., s. 24-27,
[7] Tyco Electronics, Catalogue:„Wildlife and asset protection products, selections guide” 2014 r.
[8] Katalog: Bezpol, Osprzęt transformatorowy i osłony izolacyjne, 2015 r.