MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 4 (34) 2018

Publ. 31.12.2018

Diagnostic of Control Systems for Power Unit

Diagnostic of Control Systems for Power Unit

dr inż. Mariusz PAWLAK

s. 66-76 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2018.34.05

Abstract

The paper describes operation of control systems in power unit. Particular attention has been paid to technical designs used in conventional power engineering and in renewable energy systems. A power unit has been characterised as multidimensional control system. Conception of diagnostic systems operating in on-line mode has been presented. Idea of fault tolerant control systems (tolerance related to failures in measurement circuits) has been illustrated by two examples: steam turbine control system and boiler drum water level control system.

Streszczenie

W artykule opisano działanie układów regulacji bloku energetycznego. Zwrócono szczególną uwagę na rozwiązanie techniczne stosowane w energetyce konwencjonalnej oraz w układach odnawialnych źródeł energii. Scharakteryzowano blok energetyczny jako wielowymiarowy obiekt regulacji. Przedstawiono koncepcję systemów diagnostycznych realizujących procedury diagnostyczne w trybie on-line. Na podstawie dwóch układów regulacji t.j.: układu regulacji turbiny parowej oraz układu regulacji poziomu wody w walczaku kotła zaprezentowano koncepcję układów tolerujących uszkodzenia torów pomiarowych

Keywords

power unit, diagnostic, control systems

Słowa kluczowe

blok energetyczny, diagnostyka, układ regulacji

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] R. Isermann (2006), “Fault Diagnosis Systems, An Introduction From Fault Detection to Fault Tolerance”, Springer-Verlag, New York.
[2] R.J. Patton, P.M. Frank, R.N. Clark (Red.) (200), “Issues of Fault Diagnosis for Dynamic Systems”, Springer-Verlag, Berlin (2000).
[3] M. Pawlak (2016), “Water Level Control System for a Boiler Drum of a Power Boiler Resistant to Measuring Track Damage.” Maintenance Problems, 2/2016 (101), str.135-144.
[4] Y. Yang, Y.Z. Lu (1991), “Sensor Fault Tolerant Control and its Application”, Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes- SAFEPROCESS’91, Baden-Baden, Vol.1, 55-60.
[5] M. Pawlak, J.M. Koscielny, P. Wasiewicz (2015), ”Fault Tolerant Control Systems – Method of Increasing of Process Reliability and Safety”, Maintenance and Reliability 17 (3): 398–407.
[6] M. Pawlak (2016), “Performance Analysis of Power Boiler Drum Water Level Control Systems”, Acta Energetica 4/29 (2016) pp. 81–89.
[7] M. Pawlak (2015), ”Tolerowac uszkodzenia”, Chemia przemyslowa nr 3/2015 str.44-47.
[8] D. Lindsley (2005), “Power-plant control and instrumentation. The control of boilers and HRSG systems”, London: The Institution of Electrical Engineers.
[9] J. Rakowski (1976), ”Automatyka cieplnych urzadzen silowni”, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
[10]M. Blanke, M. Kinnaert, J. Lunze, M. Staroswiecki (2003), “Diagnosis and Fault-Tolerant Control”, Springer-Verlag, New York.
[11]M.J. Guerrero, T. Peng, W. Gui (2016), “Open-Switch Fault Diagnosis and Fault Tolerant for Matrix Converter With Finite Control Set-Model Predictive Control”, IEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 63, No.9.
[12]P. Wasiewicz (2010), ”Sterowanie tolerujace uszkodzenia na bazie sterownikow PLC”, Pomiary Automatyka Robotyka, str.106 – 109.
[13]M. Witczak (2014), “Fault Diagnosis and Fault-Tolerant Control Strategies for Non-Linear Systems”. Berlin: Springer-Verlag.
[14]J. Korbicz, J.M. Koscielny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa (Red.) (2002), „Diagnostyka procesow. Modele, Metody sztucznej inteligencji, Zastosowania”, Wydawnictwo Naukowe Techniczne, Warszawa.
[15]J. Korbicz, J.M. Koscielny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa (2004), “Fault, Diagnosis, Models, Artificial Intelligence, Applications”, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg.
[16]J. M. Koscielny (2001),” Diagnostyka zautomatyzowanych procesow przemyslowych”, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
[17]S. Won-Kee, K. Oh-Kyu, M.E. Lee (1997),” Fault Tolerant Model Based Predictive Control With Application to Boiler Systems”. IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes- SAFEPROCESS’97, Kingston Upon Hull Vol.2. 1240-1245.
[18]A. Paoli, M. Sartini, S. Lafortuneb (2011),”Active Fault Tolerant Control of Discrete Event Systems Using Online Diagnostics”. Automatica, 47, 639-649.
[19]M. Pawlak (2018), “Diagnostics of Control Systems”, Automatyka Elektryka Zakłocenia, DOI: 10.17274/AEZ.2018.33.03, pp. 44-55, Vol.9 Nr 3 (33) 2018.