MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 4 (34) 2018

Publ. 31.12.2018

Resonance and Some of its Effects in Practice

Resonance and Some of its Effects in Practice

dr inż. Andrzej Jan SKIBA

s. 46-55 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2018.34.04

Abstract

We often meet with the phenomenon of resonance in professional practice at times when it also causes undesirable results. Insulation damage or overheating and destruction of the device due to excessive load current may occur. While searching for the causes of the failures which are related to resonance, the basic principles of its occurrence and suppression must be recalled. This is very important today, when the number of nonlinear loads and power electronics devices constantly increases.

Streszczenie

Ze zjawiskiem rezonansu spotykamy się często w praktyce zawodowej w momentach kiedy przynosi on również niepożądane skutki. Ulega uszkodzeniu izolacja, gdy płyną zbyt duże prądy powodujące przegrzanie i zniszczenie urządzenia. Szukając przyczyny awarii związanych z rezonansem należy pamiętać o podstawowych zasadach jego powstawania oraz tłumienia. Jest to bardzo istotne w dobie wzrastającej liczby odbiorników nieliniowych oraz urządzeń energoelektroniki

Keywords

resonance

Słowa kluczowe

ferrorezonans

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] S. Bolkowski, „Elektrotechnika teoretyczna.” Tom 1. WNT Warszawa 1982.
[2] J. Warecki, „Zjawiska ferrorezonasowe w sieciach SN z przekladnikami napieciowymi” , AUTOMATYKA – ELEKTRYKA – ZAKLOCENIA vol. 9, nr 1 (31) 2018,; DOI: 10.17274/AEZ.2018.31.04 s. 42-49.