MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 4 (34) 2018

Publ. 31.12.2018

Ferroresonance in the Mine Supply Grid

Ferroresonance in the Mine Supply Grid

prof. dr hab. inż. Jurij WARECKI

s. 26-34 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2018.34.03

Abstract

Ferroresonance can arise in isolated neutral systems between phase-to-ground capacitances and non-linear inductances of voltage transformers measuring phase-ground voltages. Networks supplying the mines are characterized by a significant number of voltage transformers and by values of single phase-to-ground fault currents ranging from 30 A to 80 A. Under such conditions, the phenomenon of ferroresonance may occur. The paper presents the results of simulations of mine supply network, which is equipped
with a system for group ferroresonance damping

Streszczenie

Ferrorezonans może wystąpić w sieciach o izolowanym punkcie neutralnym między pojemnością doziemną sieci a nieliniową indukcyjnością gałęzi magnesowania przekładników napięciowych indukcyjnych do pomiaru napięcia doziemnego (L-E). Wewnętrzne sieci zasilające kopalnie charakteryzują się dużą liczbą przekładników napięciowych oraz wartościami jednofazowych prądów zwarciowych w zakresie od 30 A do 80 A. W takich warunkach może wystąpić zjawisko ferrorezonansu. Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych przykładowej sieci zasilającej kopalnie, wyposażonej w układ grupowego tłumienia ferrorezonansu

Keywords

ferroresonance damping system

Słowa kluczowe

układ tłumienia ferrorezonansu

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] S. Rusk, “Ferroresonanse in voltage transformers”, ASEA Jornal, vol. 30, no. 1–2, pp.1–3, 1957.
[2] J. Warecki, A. Jurahivski, J. Kens, A. Ravlyk, Z. Bahor, V. Romanyshyn, “Subharmonic resonance in 35kV power networks”, Technical Electrodynamics, no.5, pp. 54–58, 1996. (ukr.).
[3] J. Warecki, Z. Bahor, “On conditions of existing and suppressing subharmonic oscillation in ungrounded networks”, Proc. of XV Int. Conf. “Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits”, Liege (Belgium), pp. 257–260, 1998.
[4] T.V. Craenenbroeck, D.V. Dommelen, N. Janssens, "Damping circuit design for ferroresonance in floating power systems", European Transactions on Electrical Power, vol. 10, pp. 155–159, 2000.
[5] T.V. Craenenbroeck, D.V. Dommelen, N. Janssens, F.V. De Meulebroeke,“Direct calculation of the stability domains of three phase ferro
resonance in isolated neutral networks with grounded neutral voltage transformers”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 11, no. 3, July 1996.
[6] W. Piasecki, M. Florkowski, M. Fulczyk, P. Mahonen, W. Nowak, "Mitigating Ferroresonance in Voltage Transformers in Ungrounded MV Networks", IEEE Trans. on Power Delivery, vol. 22, pp. 2362–2369, 2007.
[7] A. Ganus, K. Starkov, “Voltage transformer damages in Kharkivoblenergo SK regional electrical networks and means to its mitigation”, Lighting Engineering and Power Engineering, no.1, pp.76–82, 2003. (rus.).
[8] R.G. Andrei, B.R. Halley, “Voltage transformer ferroresonance from an energy transfer standpoint,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 4, no. 3, pp. 1773–1778, 1989.
[9] C. Kieny, “Application of the bifurcation theory in studying and understanding the global behavior of a ferroresonant electric power circuit,”IEEE Trans. Power Delivery, vol. 6, pp. 866–872, 1991.
[10] VT Guard. Solution for Ferroresonance Elimination, 1VLC000031 - Rev 1, en 2011 04.21, http://www.abb.com.
[11] A. Jurahivski, J. Kens, J. Warecki, H. Medynski, “Nonresonant voltage transformers for ungrounded power networks”, News of Energy Engineering, No.6, pp. 37–40, 2000. (ukr.).
[12] A. Jurahivski, A. Jacejko, R. Maslak, “Voltage transformer operating modes in ungrounded power networks”, Electroinform, no.1, pp.8–11, 2009. (ukr.).