MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 4 (34) 2018

Publ. 31.12.2018

Możliwości współpracy automatyki SZR i systemu FDIR

Cooperation Possibilities between Automatic Restoration Equipment and FDIR System

dr inż. Witold HOPPEL

s. 8-13 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2018.34.01

Abstract

The article discusses a new type of FDIR automatics, for which new tasks are currently defined in MV networks. Capabilities
of FDIR and automatic restoration equipment have been compared. Moreover,examples of cooperation between both have been shown
as well

Streszczenie

W artykule omówiono nowy rodzaj automatyki FDIR, dla której określa się obecnie zadania w sieciach SN. Porównano
możliwości automatyki FDIR oraz SZR. Podano przykłady współpracy automatyki FDIR oraz SZR.

Keywords

FDIR, MV networks

Słowa kluczowe

FDIR, SZR, SN

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J. Żydanowicz, „Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.”, Tom 3. Automatyka prewencyjna i restytucyjna. WNT, Warszawa 1987.
[2] W. Hoppel „Sieci średnich napięć. Automatyka elektroenergetyczna i ochrona od porażeń.”, WNT, Warszawa 2017.
[3] T. Ogryczak, A. Babś, G. Widelski, S.K. Noske, K. Madajewski, „Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej Inteligentny Półwysep." , Acta Energetica, vol. 1, no. 10, pp. 0–0, Jan. 2012.
[4] R. Jałoza, „Wyzwania związane z realizacją nowoczesnej struktury smart grid w sieciach dystrybucyjnych.”, Wiadomości Elektrotechniczne, 9/2018, s. 33–37.