MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 3 (33) 2018

Publ. 30.09.2018

Szybkie ładowanie samochodu elektrycznego z elektrowni słonecznej

Fast DC Charging of Electric Vehicle Powered with Solar Power Plant

dr inż. Łukasz SIENKIEWICZ, Karol DULĘBA, Adrian CZYŻ

s. 64-72 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2018.33.05

Abstract

This article presents the process of charging an electric vehicle with a DC fast charger. The energy needed for the charging process is produced by a solar power plant and stored in a stationary battery unit. Three basic scenarios are analysed: 1) solar power plant charging the stationary battery, 2) fast charging of electric vehicle – charger powered from the stationary battery, and 3) fast charging of electric vehicle – charger powered from the stationary battery and aided by a solar power plant.

Streszczenie

W artykule przedstawiono stanowisko badawcze umożliwiające realizację procesu szybkiego ładowania samochodu elektrycznego. Wymagana energia jest wyprodukowana przez elektrownię słoneczną i przechowana w stacjonarnej baterii. Rozpatrzono trzy podstawowe sposoby ładowania samochodu elektrycznego: 1) ze stacjonarnej baterii ładowanej z elektrowni słonecznej, 2) ładowarką zasilaną ze stacjonarnej baterii i 3) ładowarką zasilaną ze stacjonarnej baterii wspomaganej przez elektrownię słoneczną.

Keywords

fast DC chargers, power plant

Słowa kluczowe

szybkie ładowarki DC, elektrownie słoneczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] McKinsey & Company, „Electric vehicles in Europe: gearing up for a new phase?,” Amsterdam Roundtable Foundation, Amsterdam 2014.
[2] Nissan Leaf liderem sprzedaży samochodów elektrycznych w Europie, Nissan, 20.07.2018, https://newsroom.nissan-europe.com/pl/pl-pl/media/pressreleases/426231290/nissan-leaf-liderem-sprzedazy-samochodow-elektrycznych-w-europie [dostęp: 26.07.2018].
[3] Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 2018.
[4] B. Reuter, P. Burda, S. Fuchs, „An Overview of Costs for Vehicle Components, Fuels and Greenhouse Gas Emissions,” pp. 7–8, February 2014.
[5] S. Mesentean, et al., „Smart charging of electric scooters for home to work and home to education transports from grid connected photovoltaic system,” w IEE International Energy Conference, 2010.
[6] J. M. Bing, P. P. Barker, „Advances in solar photovoltaic technology: an applications perspective,” w Proceedings of Power Engineering Society General Meeting, 2005.
[7] Abu-jasser, „A standalone photovoltaic system, case study: a residence in Gaza.,” Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation, pp. 81–91, 2010.
[8] S. Hsin-jang, C. Ming-chieh, S. J. Chiang, „Modelling and Control of PV Charger System with SEPIC Converter,” IEEE Transactions of Industrial Eectronics, pp. 43–53, 2009.
[9] D. Rekioua, T. Rekioua, Z. Mokrani, „Modelling, control and power management of hybrid photovoltaic fuel cells with battery bank supplying electric vehicle,” International Journal of Hydrogen Energy, pp. 15178–15187, 2014.
[10] R. Parsons, et al., „Willingness to pay for vehicle to grid (V2G) electric vehicles and their contact terms,” Energy Economics, no. 42, pp. 313–324, 2014.
[11] M. Pacholczyk, Ł. Sienkiewicz, D. Karkosiński, „Experimental Study of the use of electric car powered with stationary solar and electrochemical batteries in northern Poland,” MET, 2017.