MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 2 (32) 2018

Publ. 30.06.2018

Rozłączniki, czyli łączniki robocze

Switches, Simple and Combined Constructions

dr inż. Edward Musiał

s. 8-9 DOI: 10.17274/AEZ.2018.32.01

Abstract

Assuming as a criterion the function performed in electric circuits, it is explained what the switches are and how they are classified

Streszczenie

Przyjmując jako kryterium funkcję pełnioną w obwodach elektrycznych objaśniono, czym są rozłączniki i jak się je klasyfikuje.

Keywords

switch, switch-disconnector

Słowa kluczowe

rozłączniki, rozłączniki izolacyjne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Definicje polskojęzyczne są kompilacją definicji z norm: PN-E-01000:1974, PN-EN 60947-1:2007+A1:2011, PN-EN 60947-3:2012

[2] Definicje anglojęzyczne według International Electrotechnical Vocabulary