MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 8, nr 4 (30) 2017

Publ. 31.12.2017

Kryteria doboru przewodu uziemiającego ograniczników przepięć w stacjach elektroenergetycznych WN

Criteria of Selection of Surge Arresters Earthing Conductor in High Voltage Power Substations

dr hab. inż. Stanisław CZAPP, mgr inż. Krzysztof KUJAWSKI

s. 6-16 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2017.30.01

Abstract

The paper presents the most important criteria for selection of earthing conductor of surge arresters in power substations of nominal voltage 110 kV and higher. Thermal stress of earthing conductor and its influence on the selection of the conductor cross-section have been considered. The principles of application of the conductor insulation for correct registration of overvoltages by surge counter is discussed.

Streszczenie

W artykule przedstawiono najważniejsze kryteria doboru przewodu uziemiającego ograniczników przepięć w stacjach elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym. Rozważono narażenia cieplne przewodu uziemiającego i ich wpływ na dobór jego przekroju. Omówiono zasady izolowania tego przewodu, aby zapewnić poprawną rejestrację liczby zadziałań ogranicznika.

Keywords

substations, earthing, SPD

Słowa kluczowe

stacje elektroenergetyczne, uziemienia, SPD

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] E. Anderson, E. Jasiński, I. Komorowska, J. Kulikowski, A. Piłatowicz, Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. PTPiREE, Poznań 2005.
[2] S. Czapp, Ocena stanu instalacji uziemiającej w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, 2011, nr 145, s. 3-38.
[3] EXCOUNT-I User´s Guide, ABB, Document 1 HSA 801 080-30en, Edition 2, 2011-03.
[4] Kable i przewody elektroenergetyczne. TELE-FONIKA Kable, Wydanie II, 2016.
[5] Krajowy System Elektroenergetyczny. Departament Eksploatacji PSE SA, Konstancin-Jeziorna, listopad 2015 r.
[6] E. Musiał, Dobezpieczanie ograniczników przepięć. INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, 2006, nr 76-77, s. 3-37.
[7] Ograniczniki przepięć 110 kV, 220 kV i 400 kV. Specyfikacje techniczne. Departament Eksploatacji PSE SA, Konstancin-Jeziorna, wrzesień 2014 r.
[8] PN-E-05115:2002 (wersja polska) Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
[9] PN-EN 50522:2011 (wersja polska) Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
[10] PN-EN 50341-1:2013-03 (wersja polska) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV – Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne.
[11] PN-EN 60099-4:2015-01 (wersja angielska) Ograniczniki przepięć – Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego.
[12] PN-EN 60099-4:2009 (wersja polska) Ograniczniki przepięć – Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego.
[13]. PN-EN 60099-5:2014-01 (wersja angielska) Ograniczniki przepięć – Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania.
[14] PN-EN 60909-0:2016-09 (wersja angielska) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego – Część 0: Obliczanie prądów.
[15] Product Guide, High Voltage Gapless Metal-oxide Surge Arresters. ABB High Voltage Products, Surge Arresters, Ludvika, Sweden, 2015.
[16] Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć. Standardowa specyfikacja funkcjonalna. Departament Eksploatacji PSE SA, Konstancin-Jeziorna, listopad 2015 r.
[17] Urządzenia i aparatura wysokiego napięcia. Standardowa specyfikacja funkcjonalna. Departament Eksploatacji PSE SA, Konstancin-Jeziorna, listopad 2015 r.
[18] S. Czapp, K. Kujawski, Problemy doboru przewodu uziemiającego ograniczników przepięć w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2017” i XI Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, Szklarska Poręba, 20-22.09.2017, s. 111-118.