MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 3 (5) 2011

Publ. 25.09.2011

Redukcja zakłóceń w przewodach ekranowanych

Reduction of Disturbances in Screened Cables

prof. dr hab. inż. Jerzy HRYŃCZUK, dr inż. Andrzej SKIBA

s. 70-74 DOI:

Abstract

This paper describes the assessment of level disturbances in electronic devices powered by screened cable, depending on the grounding method of the screen.

Streszczenie

W pracy przedstawiono oszacowania wielkości poziomu zakłóceń urządzeń elektronicznych zasilanych kablem ekranowanym, w zależności od sposobu uziemienia ekranu kabla.

Keywords

reduction of disturbances, screened cable, grounding method

Słowa kluczowe

dobór przewodu ekranowanego, redukcja zakłóceń, sposób uziemiania

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. WNT Warszawa 1996
[2] Praca zbiorowa: Zakłócenia w aparaturz elektronicznej. Radiotechnik. Warszawa 1995
[3] Z. Zachara, K. Izydorczyk: PSpice. Przykłady praktyczne. MIKOM. Warszawa 2000
[4] J. Hryńczuk: Redukcja zakłóceń w przewodach ekranowanych układów elektroniki, automatyki i transmisji danych.
„Automatyka , Pomiary, Zakłócenia” Konferencja INFOTECH– Jurata 2004