www.epismo-aez.pl - magazyn naukowo-techniczny dla praktyków
Automatyka Elektryka Zak��cenia

postheadericon E-pismo dla elektryków i elektroników Vol. 5, Nr 4 (18) 2014

AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Nowoczesne układy przekształtników wielopoziomowych do zasilania statków z lądu

Modern Systems of Multilevel Converters to Supply Ships from Shore

dr inż. Krzysztof BLECHARZ, prof. dr hab. inż. Zbigniew KRZEMIŃSKI

s.58 – 64DOI: 10.17274/AEZ.2014.18.05

Abstract: 

The article content touching the topic of onshore power supply systems of ships by the modern power converters. In article two high voltage multilevel power converter topology with classic phase shifting transformer and high frequency transformer were presented and compared. In article an simulation results made by Matlab/Simulink software of characteristic electrical transients in selected points of supply systems were also shown and commented.

Streszczenie: 

W artykule poruszono tematykę zasilania statków zacumowanych w porcie z lądowej sieci elektroenergetycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych konstrukcji przekształtników energoelektronicznych. W treści pracy zaprezentowano porównanie dwóch topologii wysokonapięciowych przekształtników wielopoziomowych. Porównano konstrukcje przekształtników z klasycznym transformatorem wielouzwojeniowym oraz z transformatorami wysokoczęstotliwościowymi.

Keywords: 

multilevel converter, shoreside supply

Słowa kluczowe: 

falownik wielopoziomowy, zasilanie statków

Rys. / Fig.:

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY

 
Czytaj online
okladka-nr11mini
Patronat
sep2
Statystyka
Użytk. na stronie: 326

X