www.epismo-aez.pl - magazyn naukowo-techniczny dla praktyków
Automatyka Elektryka Zak��cenia

postheadericon E-pismo dla elektryków i elektroników Vol. 5, Nr 4 (18) 2014

AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Cewka Rogowskiego jako nowoczesny element zabezpieczeń, układów sterowania i monitoringu

Rogowski Coil as a Modern Transducer for Protection Control and Monitoring

dr inż. Stanisław SZKÓŁKA

s.18-29DOI: 10.17274/AEZ.2014.18.02

Abstract: 

The ConstructionThe and operation principle of Rogowski coil have been presented in the paper. The basic static characteristics of Rogowski coils have been discussed. The results of investigation of influence of coil’s parameters and load resistance on frequency characteristicsof the transducer with Rogowski coil have been included.The possibility of utilizing the coil as an integrating element has been also investigated.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania cewki Rogowskiego. Omówiono podstawowe właściwości statyczne cewek Rogowskiego. Przedstawiono sposób transformacji przebiegów odkształconych. Zamieszczono wyniki badań odnośnie do wpływu parametrów cewki i rezystancji obciążenia na charakterystyki amplitudowo-fazowe przetwornika z cewką Rogowskiego. Zbadano możliwość wykorzystania indukcyjności własnej cewki jako członu całkującego sygnału wyjściowego.

Keywords: Rogowski coil, parameter, harmonics

Słowa kluczowe: cewka Rogowskiego, parametr, harmoniczne

Rys. / Fig.:

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY

 
Czytaj online
okladka-nr11mini
Patronat
sep2
Statystyka
Użytk. na stronie: 325

X